Help?

Hoe komt het dat iemand met een angstprobleem gemiddeld 16 jaar nodig heeft vooraleer hij de stap naar professionele hulp zet?  Slechts 1 op de 5 mensen gaat naar een professional binnen het eerste jaar na de start van hun symptomen. Men kan hiervoor verschillende hypothesen aanhalen, waarvan sommigen ook bevestigd worden via wetenschappelijk onderzoek. …