Systeemtherapie

Systeemtherapie bekijkt psychologische problemen vanuit de context (relatie, gezin, werk, sociale relaties..), waarbinnen je als individu functioneert en communiceert.

De methode is gebaseerd op de volgende principes:

  • interactie: In een sociaal systeem beïnvloeden mensen elkaar. Gedachten, gevoelens, verwachtingen en gedragingen ontstaan in wisselwerking met anderen uit de omgeving.
  • communicatie: Systeemtherapie focust op de manier waarop mensen met elkaar omgaan en communiceren.
  • patronen: Gedrag tussen mensen herhaalt zich vaak. Het doorbreken van ongewenste gedragspatronen door een andere vorm van interactie brengt weer positieve kracht in het systeem.
  • verandering: In de therapeutische gesprekken kan de nadruk liggen op het veranderen van de omgang met elkaar (interactiepatronen) of op het veranderen van de manier waarop je het probleem ervaart (betekenisgeving).

Systeemtherapie is dus een vorm van psychotherapie die gericht is op relaties tussen mensen. Via gesprekstherapie en opdrachten onderzoek je de patronen in de interacties met je omgeving, wat leidt naar inzicht in wat misloopt en naar mogelijke oplossingen. Relatie- en gezinstherapie zijn de meest bekende vormen van systeemtherapie, maar individuele systeemtherapie is uiteraard ook mogelijk.