Grégory Ysebaert

°28 februari 1985
Klinisch psycholoog (VUB, 2003-2008)
Gedragstherapeut voor volwassenen (UGent, 2014-2017)
EMDR Basisopleiding deel 1 (2022)
Coördinator AXI
Erkenningsnummer: 851110338 Compsy
Vaste werkdag: donderdag
0468 50 72 71

WERKERVARING

2008-2014 : leefgroep- en gezinsbegeleider in het Onthaal-, Observatie- en Oriëntatie Centrum ’t Pasrel voor jongeren van 3 tot 18 jaar. Onze opdracht bestond er in om kinderen en jongeren een rustpauze te bieden en het hele gezin te oriënteren naar de meest geschikte hulpverleningsvorm.

2014-heden: klinisch psycholoog in het AZ Rivierenland campus Rumst. Mijn takenpakket is verspreid over verschillende deelwerkingen:

 • Binnen het multidisciplinair algologisch team ligt mijn taak in het sensibiliseren van verpleegkundigen, zorgkundigen en artsen over het bio-psycho-sociale model en na te denken hoe we binnen het ziekenhuis gerichter aan preventie van chronische pijn kunnen doen.
 • Binnen de Rugschool ‘Back in Action’ screen ik patiënten op verschillende psychosociale risicofactoren die chronische pijn in stand kunnen houden of versterken. Daarnaast geef ik theoretische lessen (over de functie van pijn, het werkingsmechanisme, hoe omgaan met pijn, stressmanagement, enzovoort.) en relaxatietechnieken/mindfulness in groep.
 • Voor de diabetesconventie verzorg ik de lotgenotencontacten ‘Dia-loog’, neem ik deel aan hun casusbesprekingen, ondersteun ik opgenomen patiënten en ben ik hun vast doorverwijsadres voor diabetespatiënten met psychologische en/of emotionele moeilijkheden.
 • Op de spoedafdeling voorzie ik de acute opvang van patiënten en hun naasten na een suïcidepoging. In overleg trachten we, indien gewenst en aangewezen, hulpverlening op te starten.
 • Binnen het obesitascentrum doe ik een deel van de preoperatieve screening van patiënten die een gastric bypass overwegen en begeleid ik mensen met overgewichtsproblemen.
 • Tot slot ben ik ook vertrouwenspersoon voor alle collega’s die psychosociale moeilijkheden ondervinden bij de beoefening van hun job, gaande van stress op het werk tot spanningen op de werkvloer.

PSYCHOTHERAPEUTISCHE ERVARING

Doorheen de jaren heb ik ervaring opgebouwd in het behandelen van:

 • Angstklachten (fobieën, sociale angst, gegeneraliseerde angststoornis, obsessief compulsieve stoornis, faalangst)
 • Depressie
 • Stress, overspanning, burn-out en psychosomatische klachten
 • Relationele moeilijkheden
 • Gewichtsproblemen en eetstoornissen
 • Management van chronische somatische aandoeningen zoals chronische pijn en diabetes
 • Impulscontrole en agressiebeheersing
 • Opvoedingsmoeilijkheden
 • Rouw en verwerking