FAQ

  1. Hoe meld ik mij aan voor een eerste gesprek?
  2. Hoe lang moet ik wachten op een eerste afspraak?
  3. Hoeveel kost een behandeling bij een psycholoog of psychotherapeut?
  4. Hoe gebeurt een betaling?
  5. Heb ik recht op een terugbetaling?
  6. Wat gebeurt er als ik mijn afspraak niet kan nakomen?
  7. In welke gemeenten is therapie-aan-huis mogelijk?
  8. Hoe bereik ik de praktijk?

1. Hoe meld ik mij aan voor een eerste gesprek?

De aanmeldingen gebeuren telefonisch op 0468 50 72 71 of op één van de rechtstreekse nummers van de psychologen, liefst door de persoon die een psychotherapie wenst op te starten. Aan de telefoon zullen een aantal contactgegevens bevraagd worden, net als een korte schets van de situatie en een eventuele hulpvraag. Indien er plaats is, word je 1 à 2d na je aanmelding opgebeld door de psycholoog die de therapie op zich zal nemen voor het inplannen van een kennismakingsgesprek.

2. Hoe lang moet ik wachten op een eerste afspraak?

Als er plaats is, word je op korte termijn ingepland. Daarnaast werken we met een wachtlijst van maximum 5 wachtenden per psychotherapeut, gezien de verschillende expertises. Als er geen plaats meer is op de wachtlijst, trachten we te zorgen voor een adequate doorverwijzing. Indien we tijdens de aanmelding inschatten dat we de expertise niet in huis hebben of ambulante hulp niet de meest geschikte hulpverleningsvorm lijkt, zullen we met jou bekijken waar je wel terecht kan met je hulpvraag.

3. Hoeveel kost een behandeling bij een psycholoog of psychotherapeut?

Psychotherapie individueel – 1u
Psychotherapie individueel – 1.5u
60€
90€
EMDR-sessie 1u65€
Therapie-aan-huis / op verplaatsing – 1u, binnen straal van 10km 70€
Loopbaancoaching – 1u60€
Cognitieve gedragstherapie voor CVS – 50min.
doorverwijzing van multidisciplinair diagnostisch
centrum voor CVS is noodzakelijk; max. 17sessies (*)
zonder voorkeursregeling:
met voorkeursregeling:2,15€
0€

(*) https://www.upckuleuven.be/nl/raadplegingen/raadpleging-cvs-18-65-jaar

4. Hoe gebeurt een betaling?

Gezien de corona-uitbraak willen we cash betalingen zoveel mogelijk vermijden en vragen we om met de bancontact-app onmiddellijk na de sessie te betalen. Uitzonderlijk kunnen betalingen ook gebeuren via overschrijving op een later moment.

5. Heb ik recht op een terugbetaling?

De meeste mutualiteiten voorzien een gedeeltelijke terugbetaling van een psychotherapeutische behandeling. Hier vind je het meest recente overzicht.

Binnen groepspraktijk AXI zijn er 4u/week beschikbaar voor de conventie van eerstelijnspsychologie (ELP), waarvoor andere tarieven gelden. Enkel cliënten die doorverwezen worden via een huisartsenpraktijk zullen hiervoor in aanmerking komen, na telefonisch overleg met de betrokken huisarts. Hanane Vranken is de enige geconventioneerde psychologe bij AXI.

6. Wat gebeurt er als ik een afspraak niet kan nakomen?

We zien ons genoodzaakt om onze regels voor niet-nagekomen afspraken te verstrengen. Vanaf 01/03/21 zullen alle niet-nagekomen afspraken aangerekend worden, ongeacht de reden. Afspraken kunnen nog tot 72u op voorhand verplaatst of geannuleerd worden. Voor ziekte (en/of overmacht) wordt een uitzondering gemaakt, maar dan vragen we om een bewijs af te leveren op jouw volgende afspraak.

7. In welke gemeenten is therapie-aan-huis mogelijk?

Personen die zich moeilijk kunnen verplaatsen, waarbij de klachten zo vergevorderd zijn dat ze hun woning niet meer kunnen/durven/willen verlaten of die gewoon liever in hun vertrouwde omgeving spreken met een psycholoog, kunnen kiezen voor een therapie-aan-huis. We richten ons hierbij uitsluitend tot de inwoners van Merchtem of de omringende gemeenten.

8. Hoe bereik ik de praktijk?

Google Maps

De bussen van De Lijn stoppen aan de halte ‘Sportcomplex’. Het gaat om lijn 245 Brussel-Dendermonde en lijn 543 Wemmel-Campus Merchtem. De wandelafstand tot de praktijk bedraagt <300m. Verder stopt lijn 821 Zaventem-Merchtem aan de halte ‘Merchtem Station’ op 900m wandelafstand.

De trein stopt in station Merchtem in het verlengde van Koning Albertstraat en bevindt zich op 1km van groepspraktijk AXI.

Parkeren met de wagen gebeurt op de Kalkovenlaan en ZEKER NIET in Terspelt.